Functioneel beheer

Digitalisering betekent voor veel zorgaanbieders dat er aanpassingen gedaan moeten worden in het beleid en de strategie. Informatiemanagement en een goede informatievoorziening zijn tegenwoordig van groot belang. Omdat de afhankelijkheid van softwaresystemen groot is moet het functioneel beheer goed geregeld zijn.MI Consultancy kan u hierbij helpen.

Alle technische aspecten van Neo ZIS|EPD kunnen wij u uit handen nemen. U kunt hierbij denken aan:

  • Het aanmaken en de autorisatie van gebruikers, gebruikersgroepen en specialismen;
  • Het configureren van schermen;
  • Het installeren van nieuwe versies;
  • Het regelen van back-ups;
  • Het inrichten van koppelingen;
  • Het beheren van de database;
  • Het maken van technische ontwerpen;
  • Etcetera. 

MI Consultancy coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de implementatie en het beheer van het EPD en ondersteunt waar dat nodig is. U bent verzekerd van een veilig, up-to-date en goed ingericht EPD dat aan alle wet- en regelgeving voldoet.