Implementeren van het zorginformatiesysteem - Kennis van zaken

Patiëntvriendelijker werken, optimale werkprocessen en hogere kwaliteit van zorg. De voordelen van een goed EPD zijn duidelijk en u bent klaar voor de volgende stap. Echter, de implementatie van een EPD/ZIS is niet zomaar iets. MI Consultancy heeft in de afgelopen jaren talloze implementaties gedaan en heeft daardoor alle kennis in huis om de implementatie van uw medische systemen feilloos te laten verlopen. 

Samen met u doorlopen we een in de praktijk bewezen stappenplan, waardoor de invoering geleidelijk en in overzichtelijke stukjes wordt aangepakt. MI Consultancy ondersteunt u onder andere bij:

  • Projectleiding: Afspraken maken, coördinatie van de te nemen stappen, ontwikkelen plan van aanpak, uitleg van project. 
  • Klaarmaken voor het werken met Neo ZIS|EPD: Inrichten van basisomgeving, aanmaken van specialismen, etc. 
  • Dossiervorming: Ondersteunen bij of bouwen van patiëntdossier, aanmaken van sjablonen, templates, etc. 
  • Opleidingen: Gebruikerscursussen en cursus voor beheer. 
  • Uitrol en nazorg: Inrichten van zorgplanning en financieel, in gebruik nemen van zorginformatiesysteem in praktijk.