Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Facturatie add-on geneesmiddelen? Een fluitje van een cent!

Per 1 januari 2017 is de nieuwe bekostiging voor intramurale geneesmiddelen (add-ons) en stollingsfactoren ingevoerd.

Dit heeft gevolgen ten aanzien van de facturatie van geneesmiddelen die apart van de behandeling in rekening worden gebracht. Bij deze zogenoemde add-on geneesmiddelen of ‘dure’ geneesmiddelen moet op de nota komen te staan welk merk geneesmiddel is gebruikt en voor welke ziekte (de indicatie).

De omslag in dit declaratiesysteem heeft ook gevolgen voor de inrichting van de ICT in een zorginstelling. MI Consultancy heeft alle aanpassingen direct doorgevoerd in Neo ZIS|EPD. In het geïntegreerde voorschrijfsysteem (EVS) worden add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren voorgeschreven volgens de nieuwe bekostiging. De voorgeschreven middelen en hun status zijn vervolgens inzichtelijk in het EPD. Ook berekent de software hoeveel van de add-on u kunt declareren, rekening houdend met verspilling.  

Onze klanten kunnen al vanaf het begin van dit jaar add-on geneesmiddelen factureren volgens de nieuwe bekostiging, maar gebleken is dat niet alle softwaresystemen dit op orde hebben. Heeft u problemen met de facturatie van uw zorgproducten en/of add-ons? Wij helpen u graag!