Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

MI Consultancy, al 25 jaar een gevestigde naam in de zorgmarkt!

Precies 25 jaar geleden richt Paul Edridge MI Consultancy op. Vanuit zijn zolderkamer ontwikkelt Paul software die de zorgverlener helpt bij eenvoudige administratieve handelingen.  Hier ligt de basis van Norma (de voorloper van Neo ZIS|EPD), software waarin patiëntgegevens worden geregistreerd en zal uitgroeien tot één van de meest gebruiksvriendelijke en flexibele elektronisch patiëntendossiers (EPD) in Nederland.

In de jaren ‘90 zijn ziekenhuizen nog niet zo overtuigd van ICT in de zorg en digitalisering staat nog in de kinderschoenen. Desalniettemin is de interesse in Neo ZIS|EPD enorm en staan ziekenhuizen in de rij om de innovatieve oplossingen te aanschouwen. MI Consultancy groeit gestaag en implementeert Neo ZIS|EPD  bij diverse ziekenhuizen, waar er dagelijks honderden gebruikers met het EPD werken.

In de loop der jaren wordt de interesse én noodzaak in ICT groter binnen zorginstellingen, inclusief de vraag naar functionaliteit en mogelijkheden. Ook Neo ZIS|EPD groeit mee en is inmiddels doorontwikkeld tot een volledig zorginformatiesysteem met patiëntregistratie, afspraken, DOT/DBC-administratie, elektronisch voorschrijven, onderhanden werk  en eHealth.

Na 25 jaar staat Paul Edridge nog steeds aan het roer van de organisatie. Paul: ‘De zorgbranche is geen eenvoudige markt; lange beslissingstrajecten  zijn geen uitzondering. Daarnaast hebben we te maken met snelle ontwikkelingen in de ICT en grote veranderingen in de zorg algemeen. Als bedrijf moet je een lange adem hebben en genoeg financiële draagkracht om dat aan te kunnen. Ik ben bijzonder trots om te kunnen zeggen dat MI Consultancy zich de afgelopen 25 jaar heeft kunnen ontwikkelen en een gevestigde naam is op gebied van EPD/ZIS. Natuurlijk gaat dat niet altijd zonder slag of stoot, maar met de juiste, vakbekwame mensen met hart voor het bedrijf staan we sterk in onze schoenen.’

De afgelopen tijd heeft MI Consultancy een subtiele transformatie doorgemaakt. Van een puur IT-gericht ontwikkelbedrijf met consultants die vooral technisch onderlegd zijn, is Marketing & Sales ook een punt van aandacht geworden. Paul: ‘MI Consultancy heeft nooit aan sales hoeven doen, maar ook wij gaan mee met de tijd. Gladde praatjes, ‘die hard’ verkopers en marketingmanagers die gebakken lucht verkopen zullen hier nooit in dienst komen; daar ben ik niet van gecharmeerd. Maar salesconsultants die de vertaling tussen wat de markt vraagt en wat wij aanbieden begrijpen en kunnen doorvertalen naar ons product zijn onmisbaar in deze tijd.’

De toekomst ziet Paul met vertrouwen tegemoet. ‘Onze producten richten zich op ziekenhuizen, Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) en GGZ-instellingen, maar onze  focus ligt momenteel op ZBC’s. Ik denk dat ZBC’s de komende jaren nóg belangrijker gaan worden binnen de zorg. Hier is de groei te vinden ten aanzien van de specialistische zorg. Neo ZIS|EPD valt erg goed bij deze zorgaanbieders, gezien het aantal aanvragen dat we krijgen. Daarnaast kunnen onze innovatieve oplossingen door ZBC’s snel in gebruik worden genomen. De extra service en aandacht die MI Consultancy al 25 jaar lang als kernwaarden hanteert wordt door de klant opgemerkt en zeer gewaardeerd. Dat is waar we uiteindelijk met het hele bedrijf elke dag hard voor aan het werk zijn en wij hopen dit ook de komende 25 jaar te mogen doen!’