Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

MI Consultancy is wederom trotse houder van het NTS keurmerk

MI Consultancy, specialist in het ontwikkelen en implementeren van het zorginformatiesysteem Neo ZIS|EPD, heeft wederom het keurmerk van Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) in ontvangst mogen nemen. Het triagesysteem is volledig geïntegreerd in Neo ZIS|SEH en voldoet aan de door de organisatie gestelde eisen.

Consultant Anne-Marie van der Lans is zeer te spreken over de vlotte accreditatie: 'Neo ZIS|EPD voldeed snel aan de gestelde eisen van de NTS.  'Doordat wij het keurmerk al langer dragen, zijn de standaarden bekend en hebben wij de wijzigingen direct in onze software opgenomen en klaargezet voor de audit. Wij zijn er trots op dat we zo het keurmerk weer zo snel en soepel hebben gehaald'.

De NTS is een ketenstandaard voor triage binnen de acute zorg. Deze keten bestaat uit huisartsenposten, spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen en meldkamers ambulancezorg. De NTS verhoogt de veiligheid en doelmatigheid van de triage, door één uniforme taal te gebruiken in de spoedketen zodat de patiënt overal de juiste triage krijgt. De Stichting NTS is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de uitrol van de ketenstandaard en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Neo ZIS|SEH ondersteunt al jaren verschillende triagesystemen als Boston/ESI en MTS2. De NTS wordt al sinds 2014 ondersteund en mocht zich toen de eerste EPD/ZIS-leverancier noemen die het keurmerk heeft ontvangen.