Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

MI Consultancy succesvol door assessment voor VIPP A1

Het einddoel van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is de patiënt meer inzicht geven in zijn eigen zorg en MI Consultancy steunt dit doel. Wij zijn sinds kort positief beoordeeld op het eindassessment gericht op doelstelling A1 van het VIPP Programma. Zorginstellingen kunnen met behulp van Neo ZIS|EPD zelf voldoen aan de doelstellingen van het VIPP Programma en er hiermee voor zorgen dat de kwaliteit van zorg verbetert.

Module A1 schrijft voor dat de zorginstelling minimaal een download van medische gegevens kan bieden aan de patiënt. De gegevens dienen uiterlijk binnen drie dagen nadat het verzoek is ingediend digitaal aangeleverd te worden. Hier moet gedacht worden aan gegevens als specialistenbrieven, ontslagbrieven en laboratoriumuitslagen. Dit is een eerste stap naar een transparantere zorgwereld waarin patiënten toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. MI Consultancy gaat zich nu vol vertrouwen richten op de doelstellingen behorend tot de overige modules van het VIPP Programma.