Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Holland PTC start met de eerste behandelingen en met een nieuw EPD

Het eerste zelfstandig poliklinisch en researchcentrum voor protonentherapie in Nederland, is succesvol begonnen aan de eerste behandelingen én registraties in Neo ZIS|EPD.

HollandPTC heeft de wens voor een flexibel EPD met uitgebreide functionaliteit, zodat het systeem goed aansluit bij hun unieke behandelmethode, maar ook ondersteuning biedt in hun werkprocessen.
HollandPTC kent een complexe ICT- infrastructuur, maar daar is in Neo ZIS|EPD niets van te merken. Alle koppelingen met andere softwaresystemen en apparaten zijn ‘achter de schermen’ gerealiseerd en voor de gebruiker niet zichtbaar. Zo is het niet nodig om gegevens dubbel te registreren, of een ander programma op te starten om gegevens of resultaten van onderzoeken te bewerken of in te zien. Alle gegevens staan overzichtelijk in één systeem.

Met Neo ZIS|EPD kunnen de specialisten met de gegevens hun behandelingen optimaliseren, zodat de patiënt de juiste zorg krijgt met deze relatief nieuwe behandelwijze. Daarnaast kan ook eenvoudig diverse managementrapportages worden samengesteld, zodat de werkprocessen gestroomlijnd en gemonitord kunnen worden.

Na de realisatie van het EPD, volgt nu het inrichten van het patiëntportaal. Projectmanager Jerry van Veen; ‘In het patiëntportaal zullen de patiënten inzicht in hun eigen gegevens krijgen, maar kunnen zij ook vooraf gedefinieerde vragenlijsten invullen, zodat de specialist tijdens het spreekuur meer tijd zal hebben voor de patiënt. Dit komt ten goede aan de zorgverlening en behandeling van de patiënt.’