Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt het triagesysteem van MI Consultancy in gebruik. Het systeem werkt volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en ondersteunt de SEH-afdeling bij het bepalen van de urgentie. 

Read More

Een sms als communicatiemiddel tussen de zorginstelling en de patiënt kan onder andere het aantal ‘no-shows’ verlagen. De patiënten van een zorginstelling krijgen dan een sms ter herinnering aan hun afspraak. De sms-service kan ook gebruikt worden voor het versturen van andere meldingen.

Lees meer

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. MI Consultancy ontwikkelt daarom de nieuwe module NeoZis Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Lees meer

Nederland heeft lang een combinatie gekend van zelfsturing en overheidsregulering waarin overheid, private zorgaanbieders, (zelfstandige) professionals, ziekenfondsen en zorgverzekeraars gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke doelstellingen als kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg (Van der Grinten 2006).

Lees meer

Het is wettelijk verplicht voor zorginstellingen om elektronisch voor te schrijven. De Inspectie voor de Gezondheid (IGZ) zal vanaf 2015 strenger toezien op deze wet. Zorgverleners en voorschrijvers van geneesmiddelen, zoals artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen moeten medicatie voortaan verplicht elektronisch voorschrijven. MI Consultancy heeft NeoZis EVS volledig geïntegreerd in Neo ZIS|EPD.

Lees meer