Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Taart op de afdeling! Vanaf vandaag worden bij de ANWB de medische gegevens van de patiënt geregistreerd in Neo ZIS|EPD.

Read More

Het eerste zelfstandig poliklinisch en researchcentrum voor protonentherapie in Nederland, is succesvol begonnen aan de eerste behandelingen én registraties in Neo ZIS|EPD.

Lees meer ...

Het einddoel van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) is de patiënt meer inzicht geven in zijn eigen zorg en MI Consultancy steunt dit doel. Wij zijn sinds kort positief beoordeeld op het eindassessment gericht op doelstelling A1 van het VIPP Programma. Zorginstellingen kunnen met behulp van Neo ZIS|EPD zelf voldoen aan de doelstellingen van het VIPP Programma en er hiermee voor zorgen dat de kwaliteit van zorg verbetert.

Read More

VATAN kliniek is de samenwerking met EPD/ZIS leverancier MI Consultancy aangegaan! De VATAN kliniek heeft voor Neo ZIS|EPD gekozen in verband met de complexer wordende wet- en regelgeving voor verwerking van medische gegevens.

Read More

MI Consultancy, specialist in het ontwikkelen en implementeren van het zorginformatiesysteem Neo ZIS|EPD, heeft wederom het keurmerk van Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) in ontvangst mogen nemen. Het triagesysteem is volledig geïntegreerd in Neo ZIS|SEH en voldoet aan de door de organisatie gestelde eisen.

Read More