De invoering van het nieuwe declaratiesysteem voor ziekenhuizen, DOT (DBC’s op weg naar transparantie), heeft ervoor gezorgd dat de financiële administratie aanzienlijk is veranderd. Een goed functionerende financiële administratie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering in een zorginstelling.

Met NeoZis Financieel automatiseert u de gehele DOT/DBC-administratie. Het automatiseren van handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen levert tijdwinst op en voorkomt fouten. De software is betrouwbaar, veilig en volledig aan de laatste ontwikkelingen aangepast. Met NeoZis Financieel voert u een zorgeloze financiële administratie en kunt u zich met een gerust hart concentreren op de zorgverlening aan patiënten.

screenshot-fin 

Waarom NeoZis Financieel? 

NeoZis Financieel levert aanzienlijke tijdwinst op. 

  • Handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen worden geautomatiseerd.
  • Sets kunnen worden ingevoerd op basis van het soort afspraak.
  • Bij spreekuurafhandeling geeft het systeem intelligente voorstellen.

NeoZis Finacieel werkt gemakkelijk en efficiënt. 

  • Er wordt eenvoudig voldaan aan alle, door de overheid vastgestelde, regels.
  • Alle DBC's kunnen op een gemakkelijke en snelle wijze in NeoZis worden ingevoerd en doorgestuurd naar de Grouper.

NeoZis Financieel is effectief. 

  • Openstaande subtrajecten kunnen worden geëxporteerd naar de DIS. De retourinformatie wordt automatisch ingelezen en naar de zorgverzekeraars gestuurd door de ondersteuning van DOT OHW(onderhanden werk).
  • Er is op ieder moment een compleet en duidelijk overzicht van onvergoede en vergoede zorg.
  • U heeft inzicht in actuele managementinformatie per afdeling, resource of instelling.

Wilt u ons spreken? Heeft u vragen? Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van NeoZis? Neem dan contact met ons op.

Om te factureren doorloopt een ziekenhuis een proces van registratie, validatie en facturatie. NeoZis Financieel voorziet in alle drie de fases, voor zowel de facturatie met DOT, als voor de GGZ. 

Registratie – Vastleggen van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s)

NeoZis Financieel helpt u gemakkelijk en efficiënt de DBC’s van uw patiënten te registreren. Bij het openen van een zorgactiviteit in NeoZis Financieel wordt een subtraject geopend dat de basis vormt voor de facturatie van de geleverde zorg. Door de automatische controles worden fouten voorkomen.

NeoZis voldoet aan de productstructuur van de NZa en de landelijke richtlijnen zoals DBC-Onderhoud ze heeft opgesteld. Via de geïntegreerde afsluitregels in NeoZis Financieel worden de subtrajecten automatisch afgesloten en verstuurd naar de Grouper.

NeoZis Financieel GGZ – Ondersteuning in het gehele facturatieproces

MI Consultancy heeft een aparte module ontwikkeld voor de DBC-registratie voor GGZ.

GGZ-instellingen hebben te maken met andere registratieregels. De DBC’s worden eenvoudig binnen NeoZis gevalideerd via de geïntegreerde validatiemodule. De NeoZis DBC-GGZ-component ondersteunt het hele proces: van het aanmaken van een DBC tot de validatie en facturatie hiervan. Meer informatie over de facturatie voor de GGZ vindt u hier.

Validatie – Goedkeuring vragen aan de Grouper

NeoZis Financieel heeft eigen software die met de Grouper communiceert volgens de HL7- standaard. Bij dit proces zijn geen derden betrokken, waardoor het gehele traject in eigen beheer kan worden afgehandeld. De declaratiedatasets worden digitaal aan de Grouper aangeleverd. De declarabele DBC-zorgproducten worden direct naar NeoZis Financieel teruggestuurd. Na de validatie kunnen verzamelnota’s snel en overzichtelijk gemaakt en klaargezet worden, om vervolgens te declareren aan de zorgverzekeraar of de patiënt.

Facturatie – Zorgen dat de rekeningen worden betaald

NeoZis Financieel biedt de mogelijkheid om zowel onverzekerde als verzekerde zorg digitaal te declareren bij zorgverzekeraars of bij een extern servicebureau. De facturen die binnen NeoZis Financieel worden gemaakt voldoen aan de elektronische integratiestandaard van de VEKTIS. Ook kan een nota gestuurd worden aan de patiënt. Met NeoZis Financieel heeft u een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. NeoZis wordt gekoppeld met het boekhoudsysteem en stuurt automatisch de verzonden facturen naar de boekhouder.

DIS – Gemakkelijk voldoen aan verplichte handelingen

Het is voor ziekenhuizen verplicht om gegevens uit de basisadministratie aan te leveren aangaande wat zij in de afgelopen periode aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Via de DIS-module worden de Minimale Datasets (MDS) over de verleende zorg naar het landelijke DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Ook openstaande subtrajecten worden naar de DIS geëxporteerd. De retourinformatie wordt ingelezen en verwerkt in NeoZis voor een optimale basisadministratie.

Onderhanden werk – Zicht op de toekomst

Met de OHW-module wordt inzicht gegeven over de productiewaarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde werk van een ziekenhuis. Zo wordt snel inzichtelijk wat er in de toekomst nog gedeclareerd kan worden.

Managementondersteuning – Stuurinformatie op maat

In combinatie met Norma EPD levert NeoZis Financieel een schat aan informatie op voor uw ziekenhuis. Door de elektronische registratie van prestatie-indicatoren staan gegevens klaar om te analyseren en verbanden te ontdekken. Hoeveel onderzoeken van een bepaald type worden er jaarlijks uitgevoerd? Welke verrichtingen zijn geïndiceerd bij een bepaald ziektebeeld? Enkele voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden met de informatie uit NeoZis. Deze vragen zijn belangrijk om de kwaliteit van de zorg te monitoren en te verbeteren. Daarnaast is er een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. Voor het management betekent dit inzicht in de bedrijfsprocessen en relevante stuurinformatie.

Integratie met andere NeoZis modules – altijd en overal volledige cliëntgegevens

Meteen een zorgtraject aanmaken nadat een patiënt op afspraak is geweest? Dat kan door NeoZis Financieel te integreren met NeoZis EPD (elektronisch patiëntendossier) en NeoZis Zorgplanning. Het zorgtraject en de bijbehorende subtrajecten worden getoond in het NeoZis EPD. Uw financiële administratie wordt in het vervolg snel, eenvoudig en efficiënt gevoerd.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op of download de brochure over NeoZis Financieel.