De financiën op orde, plezier in het zorgen.

De overheid ziet een zorginstelling steeds meer als ‘bedrijf’. U dient uw financiële zaken op orde te hebben. Een goed functionerende financiële administratie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering in een zorginstelling. Om te factureren doorloopt een zorginstelling een proces van registratie, validatie en facturatie. Neo ZIS|Financieel voorziet in alle drie de fases.

Automatiseer uw gehele DOT/DBC-administratie, bespaar tijd en voorkom fouten.

  • Neo ZIS|EPD is gemakkelijk; DOT's zijn eenvoudig te registreren en bij het openen van een zorgactiviteit wordt direct een subtraject geopend dat de basis vormt voor de facturatie van de geleverde zorg. Door automatische controles worden fouten voorkomen.
  • Neo ZIS|EPD is efficiënt; Handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen worden geautomatiseerd en met een betrouwbaar, veilig en volledig aan de laatste wet- en regelgeving aangepast systeem uitgevoerd.   
  • Neo ZIS|EPD is veilig; NeoZis voldoet aan de productstructuur van de NZa en de landelijke richtlijnen zoals DBC-Onderhoud ze heeft opgesteld. Via de geïntegreerde afsluitregels in NeoZis Financieel worden de subtrajecten automatisch afgesloten en verstuurd naar de Grouper.
  • Neo ZIS|EPD is effectief; Openstaande subtrajecten kunnen worden geëxporteerd naar de DIS. De retourinformatie wordt automatisch ingelezen en naar de zorgverzekeraars gestuurd door de ondersteuning van DOT OHW (onderhanden werk). U voert een zorgeloze financiële administratie en heeft inzicht in actuele managementinformatie per afdeling, resource of instelling.

 

Houd controle over uw financiële administratie

Neo ZIS|Financieel ondersteunt het gehele facturatieproces: van het aanmaken van een DOT tot de validatie en de facturatie hiervan. De facturen die binnen Neo ZIS|Financieel worden gemaakt voldoen aan de elektronische integratiestandaard van de VEKTIS. Ook kan een nota gestuurd worden aan de patiënt. Zowel onverzekerde als verzekerde zorg is digitaal te declareren bij zorgverzekeraars of bij een extern servicebureau. Bovendien voldoet Neo ZIS|Financieel altijd aan de laatste wet- en regelgeving. MI Consultancy zorgt dat eventuele wijzigingen in de software worden doorgevoerd.

Kosten in beeld

Neo ZIS|Financieel geeft een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. Neo ZIS|Financieell wordt gekoppeld met het boekhoudsysteem en stuurt automatisch de verzonden facturen naar de boekhouder. Door de module DOT OHW (onderhanden werk) wordt inzicht gegeven over de productiewaarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde werk van de zorginstelling. Zo wordt snel inzichtelijk wat er in de toekomst nog gedeclareerd kan worden. Dit alles levert een schat aan informatie op voor uw zorginstelling. Voor het management betekent dit inzicht in de bedrijfsprocessen en relevante stuurinformatie.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van Neo ZIS|Finaniceel download u de brochure.