Ziekenhuizen

De toenemende aandacht voor kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van zorg maken het belang van goede digitale ondersteuning van de zorgprocessen almaar groter. Ziekenhuizen stellen daarom hoge eisen aan hun informatievoorziening. MI Consultancy is al meer dan twintig jaar een stabiele speler op de Nederlandse markt en weet wat een ziekenhuis van een medisch informatiesysteem verwacht.

Neo ZIS|EPD biedt alles in één geïntegreerd systeem. Van inschrijving, behandeling tot en met ontslag. Zowel dossiervoering, zorgadministratie, patiëntenlogistiek, ordermanagement, beslissingsondersteuning en de DOT/DBC-registratie wordt in NeoZis afgehandeld. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de coördinatie van de zorg en veiligheid van de patiënt. Gegevens worden eenmalig geregistreerd en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

 

Stabiel, bewezen en betrouwbaar. Garantie voor de continuïteit van zorg. 

  • MI Consultancy levert 24 uur per dag ondersteuning.
  • NeoZis is volledig in te richten volgens het eigen werkproces.
  • NeoZis is snel te implementeren.
  • NeoZis is flexibel en zeer gebruiksvriendelijk.
  • Met NeoZis wordt papierloos gewerkt.
  • NeoZis is probleemloos te gebruiken in combinatie met andere systemen.
  • NeoZis is gebouwd met gebruik van nieuwe technologieën.
  • NeoZis is naast registratief ook procesondersteunend. 

Voor uitleg over de verschillende modules van NeoZis klikt u in het menu links of download de brochure voor ziekenhuizen.