Altijd en overal inzicht in actuele patiëntgegevens, plezier in het zorgen

  • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Actuele patiëntgegevens zijn overal en altijd beschikbaar. U kunt sneller en beter zorg verlenen aan patiënten. Dit bespaart tijd en kosten. 
  • Neo ZIS|EPD is inzichtelijk; U heeft altijd een volledig beeld van de patiënt en u kunt vertrouwen op de betrouwbaarheid van de informatie. 
  • Neo ZIS|EPD is veilig; Patiëntgegevens worden altijd met een zeer goed beveiligde verbinding verstuurd. 
  • Neo ZIS|EPD verhoogt de kwaliteit van zorg; Patiënten kunnen beter, veiliger en sneller worden geholpen. 

Neo ZIS|Mobile is een nieuwe applicatie die MI Consultancy heeft ontwikkeld voor mobile devices. Met deze applicatie heeft u direct, op elk gewenst moment en op elke plaats inzicht in patiëntgegevens. Neo ZIS|Mobile geeft de patiëntgegevens uit het ZIS/EPD op een uitermate veilige manier weer op alle mobile devices en fungeert als een raadpleegomgeving voor de geregistreerde medische gegevens binnen Neo ZIS|EPD. Artsen en verpleegkundigen hebben alle benodigde informatie over de te behandelen patiënt op mobiel of tablet beschikbaar. Dit vergroot de persoonlijke interactie en de kwaliteit van zorg.

Wanneer de data op een veilige locatie is opgeslagen zorgen wij voor een beveiligde verbinding vanaf de mobiel of tablet naar de data. De veiligheid van het gebruik van mHealth wordt op deze manier gegarandeerd.

 NeoZis Mobile