Neo ZIS|SEH is een geavanceerd workflow managementsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor de Spoedeisende Hulp (SEH). De kwaliteit van geleverde medische zorg hangt samen met de kwaliteit van triage en tracering. Neo ZIS|SEH verhoogt deze kwaliteit. De volledige werkprocessen op de SEH worden ondersteund en gegevens worden op een betrouwbare, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier digitaal vastgelegd en gepresenteerd. 

Verkorte wachttijden, kwaliteit van triage en tracering en tevreden patiënten

  • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Neo ZIS|SEH zorgt voor kortere wachttijden, omdat patiënten sneller en beter geholpen worden. Dit levert tevreden patiënten op.
  • Neo ZIS|EPD is overzichtelijk; Op een groot overzichtsscherm is de relevante informatie van alle aanwezige patiënten op de afdeling meteen duidelijk zichtbaar. De zorgverlener ziet direct waar en op elke plaats de patiënt zich in het zorgproces bevindt.
  • Neo ZIS|EPD is gebruiksvriendelijk; Door integratie met het EPD/ZIS is slechts één keer registreren van gegevens voldoende. Het specialisme en de betrokken specialisten van een patiënt zijn direct op het scherm te zien en bij iedere wijziging worden alle schermen bijgewerkt. Zo blijft de informatie altijd voor iedereen up-to-date.

 

Kies uw eigen triagemethodiek

Een essentiële stap bij de start van een zorgproces van een patiënt op de SEH is het bepalen van de urgentie van de zorgvraag. Neo ZIS|SEH ondersteunt verschillende triagesystemen zoals de NTS (Nederlandse Triage Standaard), Boston/ESI en MTS2. MI Consultancy was de eerste EPD/ZIS-leverancier die de NTS volledig geïntegreerd heeft in het informatiesysteem.

Op basis van de triage-uitkomst wordt een maximale wachttijd vastgesteld. De urgentie van de patiënt wordt duidelijk getoond met kleurcoderingen. Aan deze kleurcoderingen hangen de maximale wachttijden per kleurcode. Neo ZIS|SEH waarschuwt automatisch wanneer deze wachttijd overschreden wordt.

Verantwoorde zorg voor de patiënt

Op het overzichtsscherm vindt u in één oogopslag de bezetting van de kamers op de SEH, het aantal patiënten in de wachtkamer en hun wachttijden. Ook ziet u of de patiënt getrieerd is, in welke urgentieklasse hij/zij valt en het aantal patiënten dat wordt verwacht via de ambulance of de huisarts. Door gebruik van het drag- en dropsysteem worden patiënten snel verplaatst. Het specialisme en de betrokken specialisten van een patiënt zijn direct op het scherm te zien en bij iedere wijziging worden alle schermen bijgewerkt. Zo blijft de informatie altijd voor iedereen up-to-date.

De spoedeisende hulpverlening kenmerkt zich door een multidisciplinaire samenwerking. Specialisten van verschillende disciplines zijn in één multidisciplinair team samen verantwoordelijk voor de zorg van een patiënt. Het is daarom uitermate belangrijk dat de informatie uit de triage is gekoppeld aan de medische en verpleegkundige informatie over de patiënt. Deze informatie in Neo ZIS|SEH is gelijktijdig op meerdere locaties te tonen. 

Inzicht in cijfers

Niet alleen de directe patiëntenzorg is gebaat bij het gebruik van Neo ZIS|SEH. Het management krijgt een beter inzicht in de cijfers. Wat zijn de drukste tijdstippen? Wanneer moeten patiënten het langst wachten? Hoeveel patiënten met een bepaalde klacht zijn er gezien? De gegevens voor de prestatie-indicatoren worden verzameld door Neo ZIS|SEH. Het management krijgt zo inzichtelijke informatie waarmee aansturing van de SEH vereenvoudigd wordt.

Neem voor meer informatie contact met ons op of download de brochure over Neo ZIS|SEH.