Kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg, plezier in het zorgen.

De verpleegkundige afdeling heeft een geheel eigen dynamiek, wat de nodige eisen stelt aan een dossier. Daarom is er Neo ZIS|EVD. Neo ZIS|EVD is volledig geïntegreerd in Neo ZIS|EPD. De verpleegkundig afdeling heeft direct inzicht in àlle gegevens van de patiënt en sluit naadloos aan bij het werkproces van verpleegkundigen.

Eenduidige, efficiënte en veilige patiëntenzorg op de verpleegafdeling

  • Neo ZIS|EPD levert tijdwinst op; Alle essentiële gegevens zijn direct beschikbaar tijdens de intake en de controles. Dit bespaart tijd en versnelt het werkproces.
  • Neo ZIS|EPD is flexibel; Het EVD is aan te passen aan de wensen van de verpleegkundige afdeling. MI Consultancy beschikt over een breed scala aan standaarddossiers die voor alle specialismen als basis kunnen dienen. Per dossier kan worden bepaald welke onderdelen moeten worden aangevuld en welke onderdelen van het dossier gedeeld worden met andere specialismen.
  • Neo ZIS|EPD is veilig; NeoZis garandeert de betrouwbaarheid van de elektronische gegevens. Ook de communicatie met andere systemen en de toegangsbeveiliging is goed.
  • Neo ZIS|EPD is modern; Alle gegevens rondom de zorg van een patiënt zijn inzichtelijk op desktop computers en via een veilige verbinding op mobiel en tablet. Verpleegkundigen kunnen werken met de beste, taakgerichte oplossing.

 Veilig digitaal behandelplannen genereren

Afspraken over de behandeling van een patiënt wordt makkelijk en veilig digitaal vastgelegd. Neo ZIS|EVD genereert op basis van de ingevoerde gegevens een behandelplan op maat en helpt de zorgverleners dat plan volgens afspraak uit te voeren. Ook kan zelf een specifiek plan voor de patiënt gemaakt worden. Per behandelplan kunnen verschillende interventies gedefinieerd worden.

Neo ZIS|EVD is naadloos te integreren met diverse apparatuur in de zorginstelling. Het past zich aan aan de wensen van de zorginstelling en aan protocollen zoals Gordon of ICF. Ook toont Neo ZIS|EVD meetwaarden in duidelijke overzichten en grafieken. Vragenlijsten kunnen eenvoudig worden ingevuld en scores worden automatisch berekend. Dit zorgt voor een enorme tijdwinst en voorkomt onnodige fouten. Er zijn vele voorbeelden van scorelijsten in Neo ZIS|EVD, zoals de SNAQ, Valrisico, PrePURSE, DOS, EMV en de Barthel ADL- index. Bij uitzonderlijke waardes krijgt u een waarschuwing van Neo ZIS|EVD zodat wijzigingen in de conditie van de patiënt tijdig worden geconstateerd en foutieve registraties worden afgevangen.

EVD-regristratielijst

Duidelijke afspraken en een gestroomlijnde communicatie

Goede communicatie is essentieel voor goede zorgverlening. Neo ZIS|EVD geeft alle afspraken en opdrachten weer en deze kunnen eenvoudig worden opgeslagen. Ook biedt Neo ZIS|EVD intelligente workflowondersteuning. Gedefinieerde zorgplannen, interventies en actielijsten kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners. De geplande en uitgevoerde interventies worden per dienst en per dag in een duidelijk overzicht getoond. Iedereen ziet in één overzicht welke acties wanneer van hen worden verwacht. Bovendien waarschuwt het systeem als er iets te lang blijft liggen. Tevens is het mogelijk de activiteiten rond een patiënt te monitoren door de patiënt op een watchlist te zetten. Neo ZIS|EVD zorgt er dan voor dat zodra er iets verandert in de status van de patiënt de zorgverlener hier een bericht van ontvangt.

De vochtbalans automatisch uitgerekend

Binnen Neo ZIS|EVD kunt u per patiënt aangeven hoeveel vocht hij/zij binnen moet krijgen. Dit kan gekoppeld worden aan infuuslijst of sondelijst. U registreert wat de patiënt inneemt. Neo ZIS|EVD rekent de balans uit.

Neem voor meer informatie contact met ons op.