Overzicht in het werkproces, plezier in het zorgen

Neo ZIS|Workflow is een zeer geavanceerd workflowmanagementsysteem dat geïntegreerde, gecoördineerde en kwalitatief hoogwaardige zorg mogelijk maakt. Een goed werkende workflowmodule is onmisbaar in tijden dat verbetering van de kwaliteit van zorg en kostenbeheersing steeds belangrijker worden. 

Behandel patiënten snel, veilig en kwalitatief goed

  • Neo ZIS|EPD levert tijdswinst op; Het systeem leidt zorgverleners door de verschillende stappen in het werkproces en terugkerende administratieve handelingen worden geautomatiseerd. Dit voorkomt fouten en maakt het werkproces sneller en beter.
  • Neo ZIS|EPD is overzichtelijk; Het is duidelijk welke patiënt door welke arts is behandeld en waar in het zorgproces de patiënt zich bevindt, hoelang elke stap in de flow duurt en waar het logistieke proces stagneert en nog verbeterd kan worden.
  • Neo ZIS|EPD is efficiënt; Door stroomschema’s te maken is het verloop van het zorgpad beter te sturen en in de gaten te houden. Er kan sneller en efficiënter gewerkt worden.
  • Neo ZIS|EPD zorg voor continuïteit; De voortgang van de patiënt in het zorgpad wordt door de workflow bewaakt. Door een escalatiemechanisme worden gebruikers gewaarschuwd als er stagnaties optreden of taken te lang blijven liggen.

screenshot-workflow

Houdt het zorgproces overzichtelijk, snel en efficiënt

Met Neo ZIS|Workflow kunnen stroomschema’s worden gedefinieerd met de taken die uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij aan het maken van afspraken, het doen en/of aanvragen van additioneel onderzoek, het schrijven van brieven aan de huisarts e.d. Het systeem leidt zorgverleners door de verschillende stappen en houdt bij welke taken voltooid zijn. Neo ZIS|Workflow geeft afhankelijk van de fase in het zorgpad waarschuwingen en zet vervolgacties automatisch uit. Dit resulteert in een overzichtelijker werkproces en er worden geen zaken vergeten.

Eventuele bestaande workflows worden gestandaardiseerd en vervangen door een geavanceerd digitaal systeem dat helpt de data van het zorgproces te registreren en te beheren. Veel handmatige handelingen worden geautomatiseerd. Hiermee worden fouten voorkomen. Door een effectief zorgpad te definiëren blijft het werkproces overzichtelijk. 

Ook is het mogelijk om met Neo ZIS|Workflow berekeningen uit te voeren of een item een bepaalde periode te laten wachten voordat een volgende actie moet worden ondernomen. Daarnaast kunnen verschillende workflows aan elkaar gekoppeld worden. Er kan sneller en efficiënter gewerkt worden. Dit bespaart tijd en geld.

Voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van Neo ZIS|Workflow is download u de brochure.